Jeste li ikada stali u trgovini i pomislili: “Kako brzo izračunati popust i konačnu cijenu proizvoda?” Računanje postotka sniženja može biti zbunjujuće, ali uz kalkulator popusta i nekoliko jednostavnih trikova, možete jednostavno izračunati sniženje te uštedjeti vrijeme i novac pri kupovini.

U ovom članku naučit ćete sve što vam treba znati o tome kako izračunati sniženje i iskoristiti akcije te popuste u svoju korist.

Kalkulator popusta

Kalkulator popusta je alat koji vam može pomoći pri računanju postotka sniženja na proizvode i usluge. Koristite ga kako biste brzo i jednostavno izračunali iznos nove cijene nakon popusta tako da unesete početnu, odnosno punu cijenu te postotak popusta.

Kako izračunati popust?

Računanje postotka sniženja i popusta može biti jednostavno ako imate osnovno razumijevanje matematike.

Za izračunavanje iznosa sniženja potrebne su vam samo dvije vrijednosti: početna cijena proizvoda i iznos popusta.

Da biste izračunali popust na cijenu proizvoda, potrebno je podijeliti iznos popusta sa 100 ili pomaknuti decimalnu točku postotka za dva mjesta ulijevo.

Primjeri decimalne vrijednosti postotaka:

  • 22% / 100 = 0,22 
  • 5% / 100 = 0,05 
  • 40% / 100 = 0,4 

Zatim pomnožite cijenu proizvoda s dobivenim postotkom izraženim kao decimalni broj.

To će vam dati iznos popusta koji se oduzima od početne cijene proizvoda kako bi se dobila nova, snižena cijena. 

kako izracunati popust

Kako brzo izračunati postotak sniženja?

Ako vam treba brzi trik za računanje postotka sniženja, jedan od trikova koji se mogu koristiti je pravilo desetine. Ovaj trik je vrlo jednostavan i može se primijeniti na bilo koji postotak.

Da biste izračunali postotak sniženja, jednostavno podijelite broj s 10, a zatim pomnožite dobivenu vrijednost sa željenim postotkom izraženim kroz decimalnu vrijednost.

Na primjer, ako želite izračunati 35% od 80, podijelite 80 sa 10, što daje 8, a zatim pomnožite 8 sa 3,5, što daje 28.

Ovaj trik je posebno koristan ako želite brzo izračunati približan postotak, a nemate puno vremena za računanje ili ako vam nedostaje matematičko znanje.

Tablica s formulama za izračunavanje postotka sniženja

Evo tablice koja prikazuje formule za izračunavanje popusta:

Opis Formula Primjer
Izračunaj popust  Cijena x (Popust / 100) Ako je cijena proizvoda 50 eura, a primjenjuje se popust od 20%, izračun popusta je: 50 x (20 / 100) = 10 eura
Izračunaj cijenu s popustom   Cijena – (Cijena x (Popust / 100)) Ako je početna cijena proizvoda 50 eura, a primjenjuje se popust od 20%, nova cijena nakon popusta je: 50 – (50 X (20 / 100)) = 40 eura
Izračunaj postotak popusta ((Cijena – Cijena s popustom) / Cijena) x 100 Ako je početna cijena proizvoda 50 eura, a nova cijena nakon primjene popusta iznosi 40 eura, postotak popusta iznosi: ((50  – 40 ) / 50 ) x 100 = 20%
Izračunaj izvornu cijenu Cijena s popustom / (1 – (Popust / 100)) Ako je nova cijena proizvoda 40 eura, a primjenjuje se popust od 20%, izvorna cijena proizvoda je: 40 / (1 – (20 / 100)) = 50 eura

Napomena: U sve navedene formule, “Cijena” predstavlja početnu cijenu proizvoda, a “Popust” predstavlja iznos popusta izražen u postocima. X oznaka označava množenje dok / oznaka označava dijeljenje.

Primjeri izračunavanja popusta

Razmotrimo nekoliko primjera kako bismo bolje razumjeli računanje popusta.

Primjer 1

Knjižara nudi posebnu ponudu: 25% popusta na sve knjige. Ako je originalna cijena knjige 6,67 eura, koliki je iznos popusta i kolika je cijena knjige na sniženju?

Za izračun popusta trebate pomnožiti originalnu cijenu knjige s stopom popusta od 25% u decimalnom obliku, što iznosi 0,25. Stoga, iznos popusta iznosi 0,25 x 6,67 eura = 1,67 eura.

Cijena na sniženju izračunava se oduzimanjem iznosa popusta od originalne cijene što u ovom primjeru znači 6,67 eura – 1,67 eura = 5 eura.

Dakle, cijena knjige na sniženju iznosi 5 eura, a popust iznosi 1,67 eura.

Primjer 2

U robnoj kući istaknut je popust od 60% na zimsku kolekciju.

Na jakni je označena cijena od 380 eura, uz natpis da se popust obračunava na blagajni.

Cijenu jakne s popustom ćete dobiti tako da pomnožite njezinu originalnu cijenu s postotkom popusta, odnosno 60% izraženu kroz decimalnu vrijednost od 0,6. Nakon toga, taj iznos oduzmite od originalne cijene jakne.

U ovom slučaju, originalna cijena jakne iznosi 380 eura, pa bi se izračun popusta izveo na sljedeći način:

Iznos popusta = 380 eura x 0,6 = 228 eura

Konačna cijena jakne s popustom bit će jednaka oduzimanju iznosa popusta od originalne cijene jakne:

Konačna cijena = 380 eura – 228 eura = 152 eura

Dakle, cijena jakne s popustom iznosi 152 eura.

Primjer 3

U vrtnom centru prekrižena je stara cijena vrtne kućice od 2 447,99, a nova cijena iznosi 2 399,00 eura. Kako izračunati postotak popusta koji ste uštedjeli kupovinom po novoj cijeni?

Da biste izračunali postotak popusta koji ste uštedjeli kupovinom vrtna kućice po novoj cijeni, potrebno je prvo utvrditi iznos popusta, a zatim ga izraziti kao postotak od stare, odnosno pune cijene. Izračunajmo to:

Iznos popusta = Stara cijena – Nova cijena. Iznos popusta = 2 447,99 – 2 399,00 = 48,99.

To znači da ste uštedjeli 48,99 eura kupovinom vrtna kućice po novoj cijeni. Da bismo izrazili ovaj iznos kao postotak od stare cijene, podijelimo iznos popusta s starom cijenom i pomnožimo s 100%:

Postotak popusta = (Iznos popusta / Stara cijena) x 100. Postotak popusta = (48,99 / 2 447,99) x 100 ≈ 2,00%.

Dakle, uštedjeli ste otprilike 2% kupovinom vrtna kućice po novoj cijeni.

racunanje postotka snizenja

Najčešće postavljena pitanja

Kako izračunati 5 posto?

Za izračunavanje 5 posto nekog broja, potrebno je pomnožiti taj broj s decimalnom vrijednosti broja 5 posto. Decimalna vrijednost od 5 posto je 0.05.

Na primjer, ako želite izračunati 5 posto od broja 200, pomnožite 200 s 0.05 i dobijete rezultat od 10. Stoga je 5% od 200 jednako 10.

Kako izračunati 10 posto?

Da biste izračunali 10 posto nekog broja, trebate podijeliti taj broj sa 10. Na primjer, ako želite izračunati 10 posto od broja 50, podijelite 50 sa 10 i dobijete rezultat od 5. Stoga je 10% od 50 jednako 5.

Da biste izračunali 10% od nekog broja ili popusta na neku cijenu, trebate tu vrijednost podijeliti sa 100 da bi se dobila decimalna vrijednost 0,1, a zatim tu vrijednost oduzeti od izvorne vrijednosti.

Primjerice, ako imate cijenu proizvoda od 100 eura i želite izračunati 10% popusta, možete to učiniti na sljedeći način:

Iznos popusta = 0,1 x 100 = 10 eura

Konačna cijena s popustom = 100 – 10 = 90 eura

Dakle, konačna cijena proizvoda nakon 10% popusta iznosi 90 eura.

Kako izračunati 15 posto?

Da biste izračunali 15 posto nekog broja ili cijene, potrebno je pomnožiti taj broj s decimalnom vrijednošću postotka. Decimalna vrijednost za 15 posto iznosi 0,15.

Primjerice, ako želite izračunati 15 posto od broja 200, trebate pomnožiti 200 s 0,15, što daje rezultat od 30.

Ako želite saznati cijenu proizvoda nakon što mu je odobren popust od 15 posto, potrebno je izvornu cijenu smanjiti za iznos koji ste izračunali. Na primjer, ako je cijena proizvoda bila 100 eura, popust od 15 posto bi iznosio 0,15 x 100 = 15 eura. Stoga bi konačna cijena s popustom iznosila 100 – 15 = 85 eura.

Kako izračunati 30 posto?

Da biste izračunali 30 posto nekog broja ili cijene, trebate pomnožiti taj broj s decimalnom vrijednošću postotka. Decimalna vrijednost za 30 posto je 0,3.

Primjerice, ako želite izračunati 30 posto od broja 200, trebate pomnožiti 200 s 0,3, što daje rezultat od 60.

Ako želite saznati cijenu proizvoda kojemu je odobren popust od 30 posto, potrebno je izvornu cijenu smanjiti za iznos koji ste izračunali. Na primjer, ako je cijena proizvoda ili usluge bila 100 eura, popust od 30 posto bi iznosio 0,3 x 100 = 30 eura. Stoga bi konačna cijena s popustom iznosila 100 – 30 = 70 eura.

Zaključak

Popust je smanjenje ili sniženje cijene proizvoda ili usluge i često se koristi kao marketinški alat kako bi se privukli kupci i potaknuli ih na kupnju, te mogu biti sezonski, na određene proizvode i usluge ili u sklopu posebnih promocija.

U ovom članku smo detaljno objasnili kako izračunati postotak sniženja, računanje sniženja i kako koristiti kalkulator popusta za brzo izračunavanje popusta na proizvode i usluge.

Također smo vam ponudili jednostavne matematičke metode i formule za izračunavanje popusta, brze trikove te primjere koji će vam pomoći da bolje razumijete proces.

Nadamo se da vam je ovaj članak bio koristan i da ste stekli samopouzdanje u vještini izračunavanja popusta.

Sada, kad sljedeći put budete u trgovini ili pregledavate ponude na internetu, bit ćete spremni brzo i točno izračunati uštedu te iskoristiti najbolje moguće ponude.