Prekratak vam je internet kabel, možda se isčupala telefonska žica iz slušalice?

Postavljate video nadzor oko kuće, ili je potrebno promijeniti završetak kabela na akumulatoru auta?

Krimpanje može biti rješenje, u nastavku teksta saznajte što je to, te kako odabrati pravi alat i kliješta za krimpanje.

Što je krimpanje i zašto se koristi?

Krimpanje je postupak spajanja dva metala ili metala s drugim materijalom npr. plastikom, na način deformiranja jednog ili oba materijala. Koristi se u elektrotehnici kod spajanja elektroničkih komponenti, žica i kablova.

To je hladan način spajanja bez lemljenja npr. žice sa matičnom pločom ili određenim konektorom. Takav spoj se naziva krimp i najčešće se koristi za spajanje žica ili kabela sa nastavkom u obliku spojnice ili terminala tj. konektora.

To se radi kako bi se spriječilo da žica ili kabel skliznu s mjesta, kao i kako bi se žica ili kabel zadržali na mjestu i spriječilo njihovo olabavljenje.

krimpanje ili lemljenje

Krimpanje ili lemljenje

Krimpanje nudi jače, pouzdanije spojeve od lemljenja. Lemljenje koristi grijani metal za spajanje kabela na priključak dok je utiskivanje krimpanjem “hladan” spoj nastao najčešće pritiskom jednog materijala u drugi. 

Većina električara će se složiti da je utiskivanje također lakše i sigurnije od lemljenja, jer nije potreban izvor struje za spajanje materijala, niti nema štetnih plinova prilikom sagorijevanja. Spojevi su puno čvršći tj. trajni i ne može se dogoditi da s vremenom popuste zbog oksidacije metala kao kod lemljenja.

Za što se sve koristi krimpanje?

Krimpanje se danas koristi za večinu spojeva nekog kabla ili žice konektorom za neku električnu komponentu.

Stezni rukavci se često koriste za zaštitu mjesta spajanja žice ili kabela i konektora. Stezanje konektora štiti kabel/žicu od oštećenja i sprječava unošenje kontaminanata u konektor koji bi mogli oštetiti komponentu na koju se spaja. Također se koristi kako bi veza između kabela i konektora bila sigurnija i čvršća. 

Prilikom utiskivanja ili prešanja važno je imati odgovarajuće alate i opremu kako biste osigurali ispravan krimp tj. spoj. Od bitne je važnosti da alat ima dovoljan zakretni moment za ispravno stezanje konektora na kabel/žicu. Ako nemate dovoljno zakretnog momenta tj. ako su kliješta loše kvaliteta, alat za prešanje neće ispravno zabrtviti spoj. 

Vrste kabelskih završetaka

Ima puno različitih vrsta kabelskog spojnog pribora i završetaka. Postoje izolirane i neizolirane kabelske stopice u različitim veličinama. Pogledajte video ispod za detaljniji opis.

Kako pravilno spojiti električne vodiče?

Prilikom pisanja ovog teksta zaključili smo da je vrlo važno dodati opis važnosti pravilnog spajanja električnih vodiča, jer ipak se radi o vodičima struje i svako nepravilno spajanje može dovesti do loše provodljivosti, kvara uređaja, ili u najgorem slučaju strujnog udara ili požara.

Ukoliko niste stručni ostavite taj posao profesionalcima i električarima. Kako ima puno različitih spojnica i konektora za pravilno spajanje, mi iz akcije.hr nismo kvalificirani odrediti kvalitetu takvih krimpanih spojeva.

Kako izgleda pravilno, ali i nepravilno spajanje pogledajte u NASA-inom standardu za kvalitetnu izradu elektroničkih spojeva.

Krimpanje Utp kabla

Utp kabel je vrsta bakrenog kabla koji se koristi u telefonskim ožićenjima i lokalnim mrežama. Naziva se još i kao telefonski kabel, mrežni, ili lan kabel. Poznat vam je kao kabel koji služi za spajanje na internet, kao i za spajanje telefona na slušalicu ili telefonsku liniju.

Za krimpanje utp kablova najčešće se koriste tzv. “kockice” konektori:

  • RJ45
  • RJ12
  • RJ11

klijesta za krimpanje utp kabla

Za povezivanje utp kabela na “kockicu” potrebni su vam i :

Većina kliješta za krimpanje utp kablova imaju 3 otvora za sve dostupne veličine konektora, a bolja imaju i ugrađeni dio za skidanje izolacije.

Kako spojiti utp kabel sa konektorom pogledajte na videu ispod.

Krimpanje stopica

Stopice ili kabelski završeci su mali, najčešće metalni konektori i njihova primjena je široka. Postoji puno oblika, vrsta i velićina, ali najčešći su ravni – iglasti, cijevasti – okrugli, cilindrični i viljuškasti.

Utiskivanje stopica se često izvodi mehaničkim alatima i kliještima koji se razlikuju ovisno o tipu stopica koje mogu biti izolirane i neizolirane. Kod alata za krimpanje stopica je veliki izbor koje možemo kategorizirati:

U nastavku pogledajte video recenziju kliješta za stopice.

Krimpanje koaksijalnog kabela

Koaksijalni kabel se najčešće koristi u digitalnom prijenosu podataka kod TV antena, kamera za nadzor i ostale audio video opreme. 

Koaksijalni kabel također se koristi za brzi prijenos podataka i ima središnji i vanjski vodič. Središnji vodič je okružen unutarnjom dielektričnom izolacijom dok je vanjski okružen zaštitnom izolacijom. 

Za krimpanje koaksijalnog kabela koriste se:

Alati za krimpanje

Mnogo je različitih alata za spajanje kablova i dostupni su od brojnih proizvođača. Općenito, alati za prešanje su konfigurirani da drže više spojnih elemenata u fiksnom položaju jedan u odnosu na drugi. Jedan kraj svakog pričvršćivača ima dio glave koji općenito ima prirubnicu određenog oblika. Pričvršćivači su tipično raspoređeni na potporni član i alat se zatim pritisne prema dolje na potporni član kako bi se prirubnice pričvrsnih elemenata prisililo u konfiguraciju sparivanja.

Kliješta za krimpanje

Kliješta za krimpanje su alati koji se koriste za spajanje kablova i raznih priključaka, konektora. Zbog toga i postoje razne vrste, poput kliješta za paralelno krimpanje i kliješta za okruglo krimpanje, koja se razlikuju po obliku i namjeni. Ovi alati su dizajnirani tako da omogućuju precizno i jednakomjerno spajanje kablova, što je važno za sigurno i pouzdano povezivanje električnih i elektroničkih komponenti. Također je važno odabrati odgovarajuća kliješta za svaku primjenu, kako bi se osiguralo da spojevi budu pravilno i sigurno spojeni.

Koji alat za krimpanje odabrati?

Alati poput kliješta za krimpanje jedan su od najčešćih alata koji se koriste za pričvršćivanje žica i kabela. Ali koji biste točno alat za krimpanje trebali nabaviti? Sve ovisi o vašim potrebama, poslu koji imate i koliko novca želite potrošiti.

Kao opće pravilo, većina takvih alata izrađeni su od plastike, gume i čelika, ali se razlikuju po kvaliteti i tipu konektora koje mogu spojiti. Mogu se kupiti u različitim veličinama, s različitim dizajnom i značajkama. Prilikom odabira alata za prešanje, trebali biste razmotriti sljedeće čimbenike:

  • Materijal i kvaliteta alata
  • Vrsta i veličina konektora
  • Značajke alata

Najvažnija stvar pri odabiru alata za krimpanje je osigurati da odaberete onaj koji je namjenjen za određenu vrstu posla kojeg trebate izvršiti. Kvalitetan i odgovarajući alat osigurat će vam pouzdan, dugotrajnan i siguran spoj. 

Gdje kupiti kliješta za krimpanje?

Danas se kliješta za krimpanje mogu kupiti čak i u trgovačkim centrima iako su ta najčešće upitne kvalitete, ali mogu biti dobra za jednostavnije i povremene poslove. Najčešće su to jednostavna kliješta za određeni tip poslova poput skidanja izolacije sa kabla i spajanje manjih stopica.

Mali kvartovski dućani sa električnom opremom imaju puno bolji izbor, kvalitetniju opremu, ali ipak često nemaju baš tu posebnu vrstu alata koju tražite za profesionalan posao. Najbolji izbor su online trgovine specijalizirane za kablove i elektroničku opremu poput Elektromaterijala ili Conrada.

Najčešće postavljena pitanja

Kako odvojiti kabel od konektora?

U većini slućajeva ne može se uspješno odvojiti već zakrimpani konektor na kablu. Najbolje je odrezati kabel te ponovno zakrimpati tj. spojiti novi krimp.

Mogu li se žice krimpati običnim kliještima?

Ne, ne možete pravilno spojiti konektor kliještima, jer neće stvoriti pravilan spoj koji će alat za krimpanje napraviti. Loše prešanje može dovesti do ulaska zraka i vlage u spoj, što može dovesti do neuspjeha veze. Umjesto toga, uložite u specijalizirani alat za utiskivanje.

klijesta za utiskivanje zica

Zaključak

Krimpanje je najpopularnija tehnika spajanja kabelskih završetaka u svijetu elektronike. To je sigurniji i pouzdaniji način spajanja od lemljenja, ali zahtjeva korištenje posebnog alata. Neki alati dizajnirani su za rad s određenim vrstama konektora, dok su drugi dovoljno svestrani za rad za više vrsta stopica. Veliki je broj različitih alata za krimpanje koji se razlikuju u pogledu cijene, kvalitete, veličine, jednostavnosti korištenja, kao i o vrsti posla koji mogu obaviti.